Referenser

“CO-RO A/S er, med produktion i Danmark, Saudi Arabien, Malaysia og Kina, blandt de største producenter af frugtbaserede soft-drink koncentrater globalt. Den fysiske stabilitet af produkterne afhænger af deres reologiske egenskaber, som må justeres i forhold til den naturlige variation der er i frugtkoncentrater. Det er derfor essentielt at CO-ROs R&D personale er veluddannede i Reologi.

Vi har gennem de seneste  år sendt alle vore akademikere til reologi undervisning hos Annika, der altid beskrives som engageret, fagligt velfunderet og erfaren, samt med et stort pædagogisk talent.

De senere år har vi desuden brugt Annika til undervisning af vore laboranter. Annika laver et fint program tilpasset målgruppe og tidsramme, hun er fleksibel og skaber begejstring hos deltagene ved en levende og vedkommende undervisningsform.  Vi man i høj grad anbefale Annika som reologiunderviser og reologikonsulent.”

Christian Vestergaard,
Manager R&D Projects
CO-RO A/S

“Jag träffade Annika för första gången 2002, då hon höll en grundkurs i reologi. Annika är en otroligt duktig och engagerande pedagog. Hon har en utomordentlig god förmåga att göra ett komplext ämne begripligt samt att väcka ett intresse för att vilja veta mer.

Jag har även haft förmånen att få arbeta med Annika i ett delarbete inom min avhandling som rört karakterisering av salivens reologiska egenskaper [1]. Annikas enorma kunskap och stora engagemang är en väsentlig faktor till att detta arbeta kunnat genomföras. Hennes energi och positiva uppmuntran har gjort det till en glädje att arbeta med svåra och komplexa frågor. Tack vare hennes unika professionella och sociala egenskaper samt hennes höga ambitionsnivå är hon en person jag absolut skulle vilja jobba med igen.”

Christina Diogo Löfgren,
Övertandläkare

Department of Materials Science and Technology and Department of Periodontology
Faculty of Odontology
Malmö University

“Cementa Research AB är ett företag som bland annat jobbar med metod- och produktutveckling och kunskapsförmedling. Områdena är mineraliska material som cement, betong och kalk. Vi har vi ett flertal tillfällen anlitat Annika Sahlström för att få hjälp inom området reologi med utbildningar, teoretiska spörsmål och praktisk problemlösning. Dels har vi gått utbildningar som vi sökt upp och fått via informationskanaler, internet och post och dels har Annika skräddarsytt utbildningar för oss och våra kunder i dialog med oss, alltid med nöjda kunder och ett gott resultat.

Kurser etc. är ett bra sätt att lära sig nya saker men det dyker upp frågor som man söker svar på och då har vi med stort förtroende vänt oss till Annika.

Att mäta reologiska skeenden är ofta komplicerat och då har Annikas tips varit värdefulla för oss. Att vi vänt oss till Annika är för att hon på ett entusiastiskt och seriöst sätt tar sig an uppgifter och levererar goda resultat; vi kommer också fortsättningsvis att anlita Annika.”

Pentti Koski,
Cementa Research AB

“Vi anlitade Annika för att det fanns ett stort behov av en ökad förståelseför allmän reologi och reologiska frågeställningar som dyker upp i samband med våra produkter och processer. Vi var mycket nöjda med Annikas förmåga att skräddarsy en utbildning för våra behov och framförallt med hennes ytterst pedagogiska och engagerande föreläsningar. Annika gör reologi till ett spännande och roligt arbetsområde.”

Kristoffer Lundgren,
Arla Foods Nordic Innovation
Process Development

 

 

1 Diogo Löfgren et al. Int J Oral Dent Health 2015, 1:4
The Challenge of Measuring Viscoelastic Properties of Human Whole Saliva to Fit Clinical Purpose
Diogo Löfgren C1*, Johansson D2, Bohlin L3, Sahlström A4 and Christersson C5

 

 
Joomla Templates by Joomlashack