Tjänster

  • Mindfulnessutbildning, enskilt eller i grupp, webbaserad eller på plats
  • Mentorskap
  • Individuell eller gruppbaserad livsstilscoaching
  • Friskvårdsmassage

 

Om du vill få flyt i att utveckla dig själv, din grupp eller ditt företag –

Kontakta Reokonsa

 

Vad är mindfulness?

Mindfulness innebär medveten närvaro. Metoden går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet. Mindfulness används ibland inom sjukvården för att lättare hantera stress, ångest och nedstämdhet.

 

Med hjälp av mindfulnessträning

Lär jag mig stiga ur autopiloten

Tränar jag min uppmärksamhet och medvetenhet

Lär jag mig vara närvarande i nuet, öppet utan att döma

Tränar jag mina sinnen (hörsel, smak, syn, känsel, lukt) i medveten närvaro

Lär jag mig fokusera på det som är bra och att acceptera mitt nuläge, utan att förneka det som inte är bra

Frikopplar jag mitt sinne från automatiska tankar

Formar vi hjärnan och bildar nya nätverk och nya kopplingar

Blir jag bättre på att avstå från impulser

Lär jag mig se nya samband

 

Reokonsa AB ger dig verktyg till att bli den du vill vara. Till att bli lycklig. Till att få flow. Panta Rei. Varje dag. Genom de avgörande förändringarna i ditt liv. Som genom träning ger dig de tankar, känslor och vanor som ger dig ett lyckligt liv.

 

Reokonsa AB ger även avslappningsmassage.

För att hjälpa dig fokusera din energi på det som gör dig gott.

 

Reokonsa AB är certifierade inom och använder endast vetenskapligt beprövade och dokumenterade metoder.

 

Om du vill få flyt i att utveckla dig själv, din grupp eller ditt företag –

Kontakta Reokonsa

 
Joomla Templates by Joomlashack